សំភារៈខាងក្នុងផ្ទះ
 •   ម៉ាស៊ីនត្រជាក់  true
 •   ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប  true
 •   ម៉ាសីនកំដៅ  true
 •   អ៊ីនធឺណិត  true
សំភារៈខាងក្រៅផ្ទះ
 •   ចង្ក្រានអាំងសាច់  true
 •   អាងហែលទឹក  
ចម្ងាយ
 • 1 ឆ្មេរសមុទ្រ (មែត្រ):  1m
 • 1 ចំណតរថភ្លើង (ម៉ែត្រ):  1m
 • 1 ចំណតឡានក្រុង (ម៉ែត្រ):  1m
 • 1 ឱសថស្ថាន (ម៉ែត្រ):  1m
 • 1 ហាងនំ (ម៉ែត្រ):  1m
 • 1 ភោជនីយដ្ឋាន (ម៉ែត្រ):  1m
 • 1 ហាងកាហ្វេ (ម៉ែត្រ):  1m
 • សាលារៀន(មែត្រ):  1មែត្រ
 • មន្ទីពេទ្យ(មែត្រ):  1មែត្រ
 • ម៉ាត(មែត្រ):  1មែត្រ
 • ផ្សារ(មែត្រ):  1មែត្រ
Image gallery
FACEBOOK COMMENTS

Agent other estates

Vuthy 2

Rent

Vuthy 1

Sponsor